Eucharystyczny ruch młodych

Eucharystyczny Ruch młodych – (ERM) jest międzynarodową wspólnotą ok. 3 milionów młodych ludzi zgromadzonych wokół Eucharystii . Powstał przed II wojną światową we Francji, a w Polsce założyła go matka Urszula Ledóchowska
1 stycznia 1925 roku. Obecnie modelatorką krajową jest s. Bożena Kolczyńska. Do ERM przyjmowane są dzieci po Pierwszej Komunii św.

Formacja opiera się na czterech filarach:
– Żyj Mszą św.,
– Czytaj Ewangelię,
– Kochaj bliźnich,
– Bądź trzynastym apostołem.
Znakami ERM są żółta chusta, krzyż otoczony kołem z napisem „Króluj nam Chryste” oraz specjalny krzyżyk nawiązujący do znaku pierwszych chrześcijan.

Obowiązki członka ERM-u:

1. Modli się gorliwie rano i wieczorem.
2. Często bierze pełny udział we Mszy Świętaj i adoruje Pana Jezusa.
3. Słucha uważnie rodziców i wychowawców.
4. Pilnie wypełnia swoje obowiązki.
5. Jest czysty w myślach, słowach i uczynkach.
6. Jest dobry, nie kłóci się i chętnie pomaga innym.
7. Zawsze mówi prawdę.
8. Żyje sprawami Kościoła, Ojczyzny, Parafii i wspiera w modlitwie Ojca Świętego.
9. Wnosi radość, pokój i zgodę w swoje otoczenie.
10. Nie pije alkoholu, nie pali papierosów i nie używa narkotyków.