Liturgiczna służba ołtarza

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA:

 

Ministrant – (od łacińskiego ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać) w Kościele Katolickim: osoba posługująca wspólnocie przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i innych czynności obrzędowych (pogrzeby, nabożeństwa itp.). Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi.