7 Niedziela Zwykła, 19.02.2017, oraz Intencje Żywego Różańca na LUTY 2017

      Możliwość komentowania 7 Niedziela Zwykła, 19.02.2017, oraz Intencje Żywego Różańca na LUTY 2017 została wyłączona

 

 

  1. W poniedziałek, 20 lutego, o godz. 19.oo w Białym Domu przy Bazylice rozpoczyna się Kurs Alpha (10 spotkań). Dodatkowe informacje w gablocie.

 

  1. Od piątku do niedzieli (24 – 26 lutego) będą trwały w Henrykowie rekolekcje dla chłopców z gimnazjum pod hasłem: „Przeżyj przygodę w klasztorze Księgi Henrykowskiej”. Dodatkowe informacje w zakrystii i w gablocie.

 

  1. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:

22.02. – środa – Katedry św. Piotra Apostoła,

23.02. – czwartek – św. Polikarpa, bpa i m.

 

 

 

Intencje Żywego Różańca na LUTY 2017.

ogólna – Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

ewangelizacyjna – (jak w styczniu) Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

parafialna – O zdrowie i potrzebne łaski dla chorych, samotnych i cierpiących.